FTPUploader

FTPUploader jest to prosty program potrafiący wysłać plik na wskazany serwer
za pomocą 2 kombinacji klawiszy.
Aby rozpocząć korzystanie z programu należy dodać do bazy danych żądane serwery
FTP, przy czym w polu Adres download należy podać ścieżkę, która będzie dodawana
do adresu pliku (w przypadku republiki na koncie o loginie zgred będzie to
zgred.republika.pl). Wysłać plik można na 2 sposoby:

  Standardowy – naciskasz “Wybierz plik”, wybierasz plik, a na końcu “Wyślij”.
  po wysłaniu plik automatycznie skopiuje się do schowka, jeżeli przypadkiem
  zmienisz wpis w schowku możesz nacisnąć pole “Ostatni link” co spowoduje
  ponowne wpisanie linku do schowka.
  Hotkey’s – ta metoda jest dużo lepsze, zwłaszcza dlatego, że program działa w tle.
  Aby wysłać plik tą metodą wystarczy po prostu skopiować plik do schowka
  (kombinacja klawiszy Ctrl + C), a następnie wysłać plik wciskając klawisze
  Shift + Alt + S, po wysłaniu link do pliku znajdzie się w schowku.
  Kombinacja klawiszy Shift + Alt + L powoduje wpisanie do schowka ostatniego
  linka. (Uwaga kombinacja klawiszy powoduje zmiane klawiatury w Viście,
  proponuje zostawić sobie tylko klawiaturę polską.)

Program posiada bazę linków, w której znajduje się 20 ostatnich linków.

FTPUploader

Pobierz