Archive for 2010

Struktura katalogów w projekcie

Czasami istnieje potrzeba pisania jednego projektu w różnych środowiskach programistycznych, tym bardziej jeśli korzystamy z systemu kontroli wersji (np. SVN,  GIT) i chcemy skompilować projekt z założenia multiplatformowy na innym systemie operacyjnym. W takim przypadku fajnie by było, aby projekt miał strukturę katalogów niezależną od IDE, ale jak powinna ona wyglądać? Według mnie tak:

 • include
 • src
 • workdir
 • projects
 • libs

Katalog include powinien zawierać tylko pliki nagłówkowe, które będą dołączane w innych projektach. Tak naprawdę jest on tutaj tylko ze względu na projekt biblioteki (np. lib, dll, itp.), więc w przypadku kompilacji do pliku wykonywalnego, można ten katalog pominąć, wtedy wszystkie pliki nagłówkowe powinny znaleźć się w katalogu src. Katalog src jest przeznaczony tylko dla plików źródłowych bieżącego projektu, które mogą być uporządkowane w różnych podkatalogach. W workdir powinna się znaleźć cała struktura katalogów docelowego programu, czyli wszystkie pliki i katalogi, które będą dostarczane ze skompilowanym plikiem wykonywalnym. Katalog libs służy do przechowywania wszystkich dołączanych bibliotek używanych w aplikacji. Dla każdej z nich powinien znaleźć się odpowiedni katalog a w nim jeszcze dwa – include i lib. Ostatnim katalogiem jest projects, który jest przeznaczony do przechowywania plików projektów dla każdego IDE (oczywiście każdy w osobnym katalogu).

Taka struktura jest przejrzysta i niezależna od stosowanego IDE. Zresztą nie jest to mój pomysł, ponieważ jest on od dawna stosowany w środowiskach linuksowych, ale w nieco innej postaci. Kluczowe jest po prostu trzymanie plików źródłowych w jednym katalogu niezależnym od stosowanego środowiska.

NIne3 – założenia i struktura silnika

Witam ponownie. Tym razem napiszę nieco o założeniach i strukturze mojego silnika, którym ma docelowo być NIne3. Numerek ‘3’ świadczy o tym, że jest to już trzecia iteracja, zatem jest to pewna zmiana w stosunku do wcześniejszych postów. Kod został przepisany na nowo, zmieniły się również założenia, ale część z nich oraz różne fragmenty kodu zostały wykorzystane ponownie. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z aktualnego stanu kodu i myślę, że ta iteracja będzie jedną z tych dłuższych i dotrwa do czegoś większego :).

Założenia

Podstawowe założenia to:

 • brak wyjątków
 • brak STL (strumienie, kontenery, std::string)
 • brak funkcji wirtualnych (przynajmniej na niskim poziomie)
 • obiektowość
 • modułowość
 • całkowite ukrycie wykorzystywanego API graficznego
 • oddzielenie klas implementacyjnych od interfejsu programistycznego
 • minimalizacja alokacji pamięci
 • bezpieczny kod

Dlaczego takie założenia? Otóż, po pierwsze, wyjątki, mimo że jest to bardzo wygodny feature języka C++, są dość kosztowne, ponieważ wymagają dużo pracy włożonej w napisanie kodu, który zwolni wszystkie zasoby i sam przy tym nie wygeneruje błędów. Z drugiej strony różne kompilatory różnie implementują obsługę wyjątków, więc nie jest do końca pewne czy nie pojawi się dodatkowy narzut związany z obsługą powrotu z funkcji wewnątrz bloku try/catch.

Natomiast STL mimo, że jest biblioteką napisaną w najwydajniejszy możliwy sposób (a przynajmniej powinna być) i jednocześnie jest dość elastyczna, jest dość obszerna i na start dorzuca niecałe pół megabajta danych do pliku .exe, z czego z większości i tak się nie korzysta bezpośrednio. Ostatecznie nie spełnia ona również podstawowego założenia jaką jest brak obsługi wyjątków, którą można co prawda wyłączyć, ale nie jest to łatwe. Dlatego strumienie zostały u mnie zastąpione starą, dobrą funkcją printf, kontener std::vector własną implementacją uwzględniającą jeden z punktów o minimalnej ilości alokacji, a z std::string zrezygnowałem całkowicie, ponieważ nie jest ona konieczna, a poza tym dodatkowo nie spełniają kilku z wymienionych punktów.

Brak funkcji wirtualnych na niskim poziomie wziął się z oczywistego narzutu w postaci vtable, zatem wykorzystywany interfejs został napisany z użyciem PIMPL, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja i inline’owanie funkcji (na poziomie konsolidacji). Nie wykluczam natomiast użycia ich w przyszłości na wyższym poziomie kodu, ale póki co staram się je omijać.

Obiektowość wiąże się przede wszystkim z enkapsulacją kodu, co pozwala oddzielić kod obsługi tekstur od kodu obsługi okna, efektów etc. w sposób wyraźny. Dzięki temu kod jest przejrzysty i łatwy w modyfikowaniu. Ten punkt powiązany jest bezpośrednio z punktem następnym czyli modułowością. Chciałbym, żeby kod był łatwo rozszerzalny i umożliwiał wymianę różnych klas oraz ich dodawanie, bez modyfikowania pozostałych. Pokażę to niżej na przykładzie hierarchii modułów.

W tej iteracji postanowiłem również ukryć całkowicie wykorzystywane API graficzne, którym póki co nadal jest Direct3D 9. API jest ukryte nie tylko na zewnątrz biblioteki, ale również wewnątrz dla modułów wyższego rzędu, które nie korzystają bezpośrednio z klas implementacyjnych, ale z interfejsu użytkownika, co zapewnia niezależność.

Docelowy użytkownik biblioteki nie widzi bezpośrednio klas implementacyjnych tylko klasy interfejsowe napisane przy użyciu PIMPL, które są uporządkowane w odpowiedniej hierarchii, którą pokażę nieco niżej. Daje to swobodę działania wewnątrz silnika i uporządkowanie na zewnątrz, jest również mniej błędogenne.

Ostatnie dwa punkty są niejako powiązane, ponieważ zakładam uruchamianie silnika na maszynach z ograniczoną ilością pamięci i możliwość wystąpienia błędu alokacji pamięci, więc obsługa takich błędów jest wymagana. Natomiast w celu minimalizacji tego typu błędów postanowiłem zmniejszyć ilość alokacji do minimum stosując kilka własnych klas do tego celu (bez menadżera pamięci póki co). Dodatkowo zakładam, że wszelkie możliwe błędy wystąpią w przypadku inicjalizacji i ładowania zasobów, więc każdy możliwy błąd zostaje przekazany do użytkownika biblioteki i zapisany w logu. Natomiast w czasie działania aplikacji błędy nie powinny wystąpić  albo będą występować bardzo rzadko, w tym przypadku ich sprawdzenie, o ile to możliwe, będzie występować w jednym ustalonym miejscu.

Hierarchia interfejsów

Jak już wspomniałem wcześniej klasy implementacyjne są oddzielone od użytkownika warstwą interfejsu, który ma za zadanie utworzyć odpowiednią hierarchię po to, aby klasy specjalizowane, zależne od ogólnych, nie mogły być pobrane i użyte przed zainicjalizowaniem tamtych. Dodatkowo daje to możliwość zmian wewnątrz silnika, bez zmiany samego interfejsu. Sama hierarchia wygląda następująco:

 • ICore:
  • IWindowManager:
   • INInput
  • ITimer
  • IRenderer:
   • IMeshManager
   • ITextureManager
   • IEffectManager:
    • IEffect
   • IModelLoader:
    • IModel:
     • IMaterial
   • IMeshLoaderX
   • IMeshLoaderHeightmap

Jak widać podział jest dość wyraźny. Wyszczególniłem całkowicie niezależne od siebie moduły: Timer, WindowManager i Renderer. Każdą z nich można inicjalizować osobno lub zrobić to za pomocą klasy Core, która zainicjalizuje wszystkie moduły i udostępni kilka podstawowych funkcji takich jak: Update(), Present(), ChangeDisplayMode(), które na nich operują.

Największym modułem jest Renderer, który również został wyraźnie podzielony na kilka podmodułów. Podstawowymi są tak naprawdę MeshManager, TextureManager oraz EffectManager (shadery) i to te klasy są odpowiedzialne za obsługę podstawowych zasobów niezbędnych do wyrenderowania czegokolwiek: siatek, tekstur oraz shaderów. Drugą grupą podmodułów są te odpowiedzialne za ładowanie wymienionych zasobów z plików w różnych formatach – aktualnie obsługuję tylko dwa – pliki .x oraz heightmapy. Ostatnią grupą są podmoduły zarządzające, których przedstawicielem jest ModelManager. Jego zadaniem jest zebranie zasobów w jednym miejscu i dodanie im odpowiedniej funkcjonalności tak, aby było mniej roboty przy renderowaniu.

Hierarchia modułów

Sercem silnika jest hierarchia modułów, która składa się z klas bibliotecznych, struktur oraz klas silnika:

 • Klasy biblioteczne:
  • NMath:
   • NMVector
   • NMMatrix
   • NMQuaternion
  • NAssert
  • NLogger
  • NDynamicTable
  • NDataVector
  • NStableDataVector
  • Inne (mniejsze klasy implementujące różną funkcjonalność)
 • Struktury
 • Engine:
  • Core
  • WindowManager:
   • Input
  • Timer
  • Renderer:
   • SubRenderer (Direct3D_9)
    • BuiltInLoader
     • MeshLoaderX
    • EffectManager
    • MeshManager
    • TextureManager
   • BuiltInLoaders
    • MeshLoaderHeightmap
   • ModelManager

W klasach bibliotecznych można znaleźć definicje typów podstawowych, bibliotekę matematyczną, kontenery oraz klasy pomocne w debugowaniu (logger i asercja). Biblioteka matematyczna jest napisana z myślą o wykorzystaniu funkcji intrinsic procesora (SSE) i jej wygląd bazuje w bardzo dużej mierze na XNAMath. Aktualnie obsługiwane są tylko wektory i macierze, ale nie wszystkie operacje zostały zaimplementowane, są tylko te aktualnie potrzebne. Między kontenerami można wyróżnić opakowaną w klasę zwykła tablicę dynamiczną (NDynamicTable), odpowiednik std::vector (NDataVector) oraz ten sam kontener, ale zachowujący wewnętrzne ułożenie danych (NStableDataVector – pomocne przy korzystaniu z uchwytów).

Hierarchia silnika różni się to trochę od hierarchii interfejsów, którą implementuje. Przede wszystkim wyróżnia się tutaj grupa SubRenderer. Jej celem jest zebranie wszystkich klas zależnych od API graficznego w jednym miejscu. Dzięki temu możliwa jest łatwa wymiana tego API przy zachowaniu funkcjonalności silnika. Wszystkie klasy, które znajdują się poza tą grupą korzystają albo z klasy pośredniej SubRenderer, albo z interfejsów użytkownika. Zmiana API będzie możliwa tylko statycznie, za pomocą odpowiedniej dyrektywy preprocesora. Klasy znajdujące się w tej grupie odpowiedzialne są za zarządzanie podstawowymi zasobami oraz samym urządzeniem i nie robią nic poza podstawowymi operacjami.

Wszystkie zasoby są udostępniane za pomocą uchwytów, dzięki którym można łatwo manipulować zasobami wewnątrz silnika bez obawy, że coś zostanie zgubione na zewnątrz. Niektóre z nich udostępniają dodatkowy interfejs (Effect, Model), który umożliwia bardziej szczegółową manipulację danym zasobem, ale klasy wewnętrzne Renderera manipulują wyłącznie uchwytami.

Oprócz tego istnieje cały zestaw pomocnych struktur, w tym właśnie szablon uchwytów, które bazują na odpowiednich akcesorach. Dzięki temu wszystko pozostaje hermetycznie zamknięte wewnątrz silnika.

Co dalej?

Aktualnie zakończyłem restrukturyzację hierarchii modułów do postaci takiej jaką przedstawiłem. Kolejnym moim celem jest dodanie SceneGraph, który będzie zarządzał drzewem modeli oraz przechowywał ich macierze świata i je aktualizował. Chcę przy tym wykorzystać poprawkę z tej prezentacji , czyli zawrzeć całe drzewo macierzy w jednej tablicy, która będzie cache-friendly.
Oprócz tego w związku z wydzieleniem SubRenderera chciałbym dodać drugi, oparty o OpenGL, ale to już będzie większy orzech do zgryzienia. Muszę przyznać, że sam jestem ciekaw wyniku :).

Praktyka w ADB


Witam ponownie, dzisiejszy post będzie podsumowaniem trzymiesięcznej praktyki, którą miałem przyjemność odbyć w wakacje. Jak wskazuje tytuł praktykę robiłem w firmie Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o.o., która zajmuje się tworzeniem oprogramowania związanego z odbiornikami cyfrowymi i samymi urządzeniami typu Set-Top Box. Jednym z ich produktów, który może być znany polskiemu odbiorcy jest dekoder cyfrowy telewizji n. Samą praktykę odbyłem w siedzibie ADB, która mieści się w Zielonej Górze. Wszystko to dzięki uprzejmości mojego kolegi Mateusza Semegena, który mnie zarekomendował.

Wracając do samych praktyk – pracowałem w dziale sterowników Audio/Video, a moim głównym zadaniem było zbudowanie i uruchomienie oraz sprawdzenie środowiska testowego do badań kolejnych sterowników odpowiedzialnych za prezentację oraz dekodowanie danych Audio/Video. Muszę przyznać, że zadanie okazało się całkiem ciekawe, a przy okazji przyczyniło się do polepszenia mojej znajomości Linuksa, na którym dane mi było pracować.

Praca w ADB jest moim pierwszym doświadczeniem zawodowym związanym z tworzeniem oprogramowania, ale muszę przyznać, że było bardzo pozytywnie. Atmosfera pracy była luźna, w firmie pracują ludzie, którzy wiedzą co robią, a w razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielają na nie odpowiedzi. Można również pogadać na wiele tematów, o różnych zainteresowaniach. Firma od czasu do czasu organizuje różne imprezy integracyjne – zdarzyło mi się być na trzech, w tym dwie były ogólnofirmowe, a jedna z departamentu, w węższym gronie. Wszystkie bardzo miło wspominam.

Podsumowując, muszę przyznać, że czas spędzony na tych praktykach jest dla mnie bardzo cenny. Dzięki temu wiele dowiedziałem się na temat funkcjonowania pracownika w firmie, więc jest to jak najbardziej inwestycja w przyszłość.

RAW Input

Tym razem będzie znów coś związanego z systemem Windows i programowaniem gier, czyli obsługa myszy za pomocą RAW Input. Jest to jeden z trzech popularnych sposobów obsługi tych urządzeń. Pozostałymi są komunikaty procedury okna oraz DirectInput, z tym że ten ostatni jest niezalecany i już nie jest wspierany przez Microsoft na rzecz właśnie RAW Input. Jednak dlaczego nie te dwa?

Komunikaty procedury okna nie są tak naprawdę takie złe, co więcej bardzo dobrze nadają się do małych gier casualowych, najlepiej tych odpalanych w oknie, ponieważ wartościami otrzymywanymi od systemu (w przypadku myszy) jest pozycja kursora, a pozycja jest poprawiana tak, aby znalazł się on w miejscu w którym użytkownik się tego spodziewa. Niestety dane otrzymywane w ten sposób nie są dokładne więc w bardziej wymagających grach mogą okazać się nieprzydatne.
DirectInput jest natomiast sposobem na uzyskanie dokładniejszych danych, jednak zasada jego działania opiera się na utworzeniu dodatkowego wątku, podpięcia się do wskazanego okna i odczytywaniu danych bezpośrednio ze sterownika, czyli surowych danych (RAW). Najprawdopodobniej jest to przyczyną braku wsparcia dla tej metody, dodatkowo niektóre antywirusy mogą ostrzegać że aplikacja którą napisaliśmy jest keyloggerem.

RAW Input umożliwia aplikacji uzyskanie surowych danych bezpośrednio ze sterownika. Zasada działania opiera się tutaj, tak samo jak w pierwszej metodzie, na komunikatach procedury okna. Różnica polega na tym, że chęć otrzymywania tych danych należy wcześniej w systemie zarejestrować. Jest to póki co najlepsza metoda uzyskiwania dokładnych danych z myszy, ponieważ dostarcza informacje na temat przesunięć, a nie pozycji kursora. Otrzymywanie danych z klawiatury również jest możliwe, ale w tym przypadku dokładność nie ma sensu.

Do rejestracji urządzeń, których dane chcielibyśmy otrzymywać tą metodą, służy funkcja:

<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms645600%28VS.85%29.aspx">BOOL WINAPI RegisterRawInputDevices(
 __in PCRAWINPUTDEVICE pRawInputDevices,
 __in UINT uiNumDevices,
 __in UINT cbSize
);
</a>

Pierwszym parametrem tej funkcji jest tablica obiektów struktury RAWINPUTDEVICE, która opisuje rejestrowane urządzenie. Pozostałe parametry to ilość urządzeń i rozmiar struktury, czyli sizeof(RAWINPUTDEVICE).

Poniższy przykład pokazuje rejestrację myszy:

RAWINPUTDEVICE rawStructure;
rawStructure.usUsagePage = 1;              // Typ urządzenia (w tym przypadku GENERIC)
rawStructure.hwndTarget = m_hWnd;          // Uchwyt okna
rawStructure.usUsage = 2;                  // Rodzaj urządzenia (2 - mysz)
rawStructure.dwFlags = RIDEV_NOLEGACY;    // Więcej info w opisie struktury
 
if(!RegisterRawInputDevices(&amp;rawStructure, 1, sizeof(RAWINPUTDEVICE)))
{
  // Obsługa błędu
}

Wartości usUsage i usUsagePage można znaleźć w tym dokumencie.

Jeśli rejestracja urządzenia się powiedzie, to aplikacja przestanie otrzymywać standardowe komunikaty związane z tym urządzeniem, a zacznie otrzymywać komunikaty WM_INPUT z danymi RAW tego urządzenia.
Dane można otrzymywać na dwa sposoby: pojedynczo, bezpośrednio w trakcie obsługi komunikatu lub zbuforowane. Poniżej podam przykład na standardową obsługę komunikatu WM_INPUT, więcej info na temat tej i drugiej metody można znaleźć na tej stronie.

LRESULT WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
   switch(msg)
   {
   case WM_INPUT:
     {
        RAWINPUT riStruct;
        DWORD dwSize = sizeof(RAWINPUT);
 
        if(GetRawInputData((HRAWINPUT)lParam, RID_INPUT, &amp;riStruct, &amp;dwSize, sizeof(RAWINPUTHEADER)) == (UINT)-1)
        {
          // Obsługa błędu
        }
 
        if(riStruct.header.dwType == RIM_TYPEMOUSE)
        {
          riStruct.data.mouse.lLastX;   // Przesuniecie X
          riStruct.data.mouse.lLastY;   // Przesuniecie Y
 
          riStruct.data.mouse.ulButtons;   // Przyciski myszy
 
          riStruct.data.mouse.usButtonData;   // Rolka myszy
        }
     }
     break;
   }
}

Dziwić może to, że funkcja przyjmuje wskaźnik na zmienną do rozmiaru struktury RAWINPUT. Jest to spowodowane tym, że różne urządzenia mają różne struktury i podanie niewłaściwego rozmiaru skutkuje błędem oraz wpisaniem wymaganego rozmiaru pod podanym adresem.

Wyrejestrowanie urządzenia następuje po wywołaniu funkcji RegisterRawInputDevices podając jako w flagę w przekazywanej strukturze RIDEV_REMOVE.

Ogólnie rzecz biorąc RAW Input jest najlepszym sposobem na otrzymanie dokładnych danych z urządzeń wejściowych. Obsługa klawiatury jest trochę bardziej skomplikowana, a szczerze mówiąc nie widzę sensu korzystania z tego sposobu. Lepiej pozostać przy komunikatach. Osobiście uważam, że odpytywanie o stan inputu jest lepsze niż odpowiadanie na komunikaty, ponieważ aplikacja jest wtedy bardziej przewidywalna.

Java 2 Micro Edition

Tym razem będzie trochę o programowaniu aplikacji na telefon komórkowy korzystając z platformy J2ME, co jak się okazuje wcale nie jest takie trudne. Aby w ogóle zacząć pisać aplikację na tę platformę należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. Praktycznie każdy szanujący się edytor do tworzenia aplikacji Javowych, umożliwia tworzenie projektów na urządzenia mobilne. Ja jednak postanowiłem pójść po linii najmniejszego oporu i ściągnąłem pakiet J2ME Platform SDK. Pakiet ten zawiera w sobie wszystko co jest potrzebne do pisania tego typu aplikacji (w tym niewielki edytor oparty na Netbeans). Można go znaleźć pod tym linkiem.

Aplikacje J2ME nazywa się Midletami, ponieważ punktem startowym aplikacji jest klasa dziedzicząca po interfejsie o tej nazwie. Interfejs ten wymusza implementacje 3 podstawowych funkcji:

 • void startApp()
 • void pauseApp()
 • void destroyApp(boolean unconditional)

Pierwsza funkcja wywoływana jest gdy aplikacja rozpoczyna lub wznawia działanie, w celu umożliwienia załadowania, zainicjalizowania odpowiednich danych. Druga funkcja umożliwia aplikacji zwolnienie części zasobów w momencie gdy aplikacja przechodzi w stan wstrzymania. Ostatnia funkcja jest wywoływana w momencie zamykania midletu. Funkcja ta posiada argument typu boolean, który określa, czy aplikacja ma zostać zamknięta bezwarunkowo (w przeciwnym wypadku powinien zostać rzucony odpowiedni wyjątek).

Oprócz tego działanie aplikacji opiera się na kilku innych klasach: Display, Command oraz dziedziczących po klasie abstrakcyjnej DisplayableScreen lub Canvas. Klasa Display odpowiada za to co jest wyświetlane na ekranie, a wyświetlane są obiekty klas pochodnych od klasy Displayable. Dodatkowo te obiekty mogą wysyłać różne zdarzenia, czyli obiekty klasy Command. W celu rejestracji tych zdarzeń potrzebny jest jeszcze obiekt klasy implementującej interfejs CommandListener, który należy przekazać do funkcji Displayable::setCommandListener().

Oto przykładowy kod Hello World:

package hello;
 
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
 
public class HelloMIDlet extends MIDlet implements CommandListener
{
  private Command exitCommand; // The exit command
  private Display display;   // The display for this MIDlet
 
  public HelloMIDlet()
  {
    display = Display.getDisplay(this);
    exitCommand = new Command("Exit", Command.EXIT, 0);
  }
 
  public void startApp()
  {
    TextBox t = new TextBox("Hello", "Hello, World!", 256, 0);
 
    t.addCommand(exitCommand);
    t.setCommandListener(this);
 
    display.setCurrent(t);
  }
 
  public void pauseApp()
  {
  }
 
  public void destroyApp(boolean unconditional)
  {
  }
 
  public void commandAction(Command c, Displayable s)
  {
    if (c == exitCommand)
    {
      destroyApp(false);
      notifyDestroyed();
    }
  }
}

Jak widać te kilka klas wystarcza, aby utworzyć prostą aplikację na telefon komórkowy. Bardziej złożone korzystają dodatkowo z RecordStore do zapisywania informacji między różnymi uruchomieniami aplikacji oraz kilku innych.

Nowa strona – Linki

Postanowiłem dodać nową stronę na bloga – Linki. Będę na niej zamieszczał odnośniki, które według mnie są warte kliknięcia. Lista linków będzie podzielona na dwie części, z których pierwsza będzie zawierać te, które już widziałem, a do pozostałych po prostu zajrzałem. Postaram się również, w miarę możliwości, dodawać do nich opisy.

MSBuild, czyli windowsowy odpowiednik make

Korzystając z MS Visual Studio, czasami przydałaby się możliwość skompilowania całej solucji korzystając z wiersza poleceń (cmd/PowerShell), tak jak ma to miejsce w przypadku Unixowego make. Okazuje się, że można to zrobić, a służy do tego konsolowy programik MSBuild. Znajduje się on w jednym z katalogów:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[wersja] lub
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\[wersja] (wersja x64).

W każdym z katalogów powyżej wersji 1.1 (czyli od 2.0) znajdują się kompilatory wszystkich języków zarządzanych oraz kilka dodatkowych narzędzi w tym właśnie MSBuild (dla ciekawych, kompilator cl.exe języka C++ znajduje się pod ścieżką [katalog Visual Studio]\VC\bin).

Pytanie: dlaczego porównałem MSBuild do make? Głównie ze względu na sposób użycia, czyli “odpal i idź na kawę” :). Aby zbudować solucję wystarczy, “być” w katalogu z plikiem .sln i uruchomić MSBuild, wtedy program skorzysta z domyślnych ustawień zapisanych w pliku solucji. Można dodatkowo podać jako argumenty

-p:”Configuration=Release;Architecture=x64″

wtedy cała solucja zostanie zbudowana zgodnie z ustawieniami Release pod platformę 64-bitową. Można również budować solucje z innego katalogu, aby to zrobić trzeba podać ścieżkę do pliku .sln.

Cały wyciąg budowania aplikacji opatrzony jest kolorami, więc nie trzeba specjalnie doszukiwać się poszczególnych etapów. Więcej informacji można znaleźć po następującymi linkami:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee662426.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms164311.aspx

Nowy hosting, [Netrix]#website up

Wreszcie udało mi się zakupić nowy, tym razem płatny, hosting wraz z odpowiednią domeną (jak widać :)). Głównym czynnikiem, który przyczynił się do tych zmian był pad bazy danych na starym (darmowym) hostingu. W związku z tym, postanowiłem dać sobie z nim spokój, btw. może przy okazji uda mi się powąchać nieco PHP, kto wie :D. A teraz co się działo w międzyczasie, czyli IGK.

Otóż w dniach 9-11 kwietnia odbyła się konferencja Inżynieria Gier Komputerowych (IGK 2010) na której oczywiście byłem (trzeci raz z rzędu). Tym razem udało mi się nawet wziąć udział w Compo. Razem Dabem, tanatosem i Wyszo w drużynie “Klapek z prawej nogi” zajęliśmy szóste miejsce. Wynikiem naszej pracy jest ta oto aplikacja. Gierka została napisana w języku C# przy użyciu Tao Framework do grafiki oraz irrKlang do dźwięku. Wymagania: Tao Framework + .NET Framework 2.0.  Oto kilka screenów:

W tym roku nie zamierzam pisać relacji, tak więc aby dowiedzieć się czegoś więcej, polecam udać się na strony Rega i Xiona.

Karta WiFi jako Access-Point

Niedawno kupiłem sobie w końcu router z AP, ale zanim jeszcze to zrobiłem chciałem podłączyć PS3 do internetu za pomocą sieci WLAN. Niestety konsola nie obsługuje sieci Ad-hoc, więc potrzebny był AP.
Poszukując rozwiązania natrafiłem w końcu na pewną stronę  (link na dole). W skrócie trik polega na wykorzystaniu wirtualnego adaptera WiFi, który jest domyślnie zainstalowany w Windows 7 do utworzenia sieci bezprzewodowej w trybie AP. Oczywiście nie wszystkie karty sieciowe obsługują ten tryb. Lista obsługiwanych chipsetów również znajduje się na pod tym linkiem. Dodatkowo dodam od siebie, że karta Atheros AR9285 z Eee PC obsługuje ten tryb, natomiast Atheros AR5006EG już nie.

Obiecany link

Nowy nabytek – Playstation 3 + Uncharted

Jakiś czas temu postanowiłem w końcu kupić maszynkę do grania, ponieważ do tej pory najmocniejszym sprzętem do tego celu był komputer z P4 2.8 GHz + GeForce 6200, więc niezbyt mocny zestaw. Mój wybór padł na Playstation 3 w starszej wersji, czyli sprzęt do grania + dostęp do potężnego procesora Cell z poziomu linuksa (którego na nowszych wersjach zainstalować nie można). Wraz z konsolką kupiłem również grę Uncharted, oczywiście do testów :D. Jakie są moje wrażenia ?

Muszę przyznać, że to jest to czego mi brakowało. Konsolka radzi sobie świetnie z najnowszymi grami. Nie ma problemów z wymaganiami sprzętowymi, które są udręką pecetów, a zestaw TV Full HD + kino domowe komponuje się z nią idealnie. Dodatkowo bezprzewodowy kontroler SIXAXIS z DualShock sprawia że wrażenia z gry są jeszcze większe. Oczywiście dalej pozostaję w przekonaniu, że w strzelanki i strategie na konsolach grać się nie da, bo do tego potrzebne jest biurko, myszka, klawiatura i monitor, ale w platformówki i przygodówki takie jak np. Uncharted gra się naprawdę świetnie.

Dodatkową zaletą PS3 w porównaniu do Xbox360 jest całkowicie darmowe PSNetwork, do którego można się zarejestrować bez żadnego oszustwa związanego z lokalizacją. W samej sieci PSN dostępne jest wiele gier do kupienia oraz wersji demonstracyjnych. Tych ostatnich (po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy “demo”) jest ponad 150, więc postanowiłem sobie ich trochę naściągać.

Jeśli chodzi o grę Uncharted, to jest to produkcja typu AAA i przy okazji exclusive na PS3. Gra jest przygodówką z elementami strzelanki o poszukiwaniu skarbu El Dorado. Głównym bohaterem jest Nathan Drake, który jest swoistą kopią filmowego Indiany Jonesa. Grafika w Uncharted jest naprawdę piękna. Oświetlenie genialnie oddaje klimat, a świetnie dobrane materiały i normal-mapping sprawiają, że gra jest niezwykle szczegółowa. Dopracowany jest praktycznie każdy detal jak np. mokre ubranie po wyjściu z wody. W samej grze nie ma również żadnego ładowania między poziomami, a AI zachowuje się w całkiem inteligentnie. Fabuła jest wciągająca i muszę przyznać, że kilka razy mnie zaskoczyła.

Postaram się napisać kiedyś co nieco o linuksie na PS3, jeśli będę miał okazję i czas się tym zająć :).