Optymalizacja aplikacji C++ z wykorzystaniem AMD CodeAnalyst

W tej notce opiszę moją pierwszą porządną styczność z programem CodeAnalyst i przy okazji pokażę, w jaki sposób udało mi się nieco zoptymalizować napisaną przeze mnie aplikację implementującą rozwiązywanie problemu kolorowania grafu za pomocą algorytmu genetycznego.

CodeAnalyst - Okno główne programuCodeAnalyst jest programem służącym do profilowania aplikacji. Jego zadaniem jest zbieranie różnego rodzaju próbek w trakcie działania testowanej aplikacji, które są następnie przedstawiane w formie wykresu lub tabeli. Dzięki temu widać od razu, które miejsca aplikacji mają największy wpływ na badany parametr z dokładnością do wykonywanych instrukcji Assemblera. Program ten można znaleźć na stronie producenta. Jego główne okienko jest przedstawione na obrazku obok.

Jak już wspomniałem badaną aplikacją jest moja implementacja algorytmu ewolucyjnego użytego do rozwiązania problemu kolorowania grafu. Kod tej aplikacji wraz z przykładowym grafem znajduje się tutaj. Jest to kod, od którego wychodzę w tej notce, zatem nie uwzględnia on żadnych poprawek. Poniższa tabela zawiera średnie wyniki pomiaru cykli i czasu jakie zabiera główna pętla programu na dwóch maszynach:

Procesor System Kompilator Częstotliwość zegara Liczba cykli Czas
AMD Turion64 2 GHz MS Windows 7 msvc 25 MHz (QPF) 4111926149 cykli (QPC) 164,48 s
Intel Pentium 4 2,66 GHz Linux g++ 2659,98 MHz (cpuinfo) 268359191768 cykli (__rdtsc()) 100,89 s

Optymalizacja będzie dotyczyć głównie tej pierwszej platformy, ale postanowiłem z ciekawości sprawdzić jak zmiany będą wpływać na czas wykonywania się kodu również na drugiej platformie.

Analiza programu będzie polegać na szukaniu miejsc, w których spędza on najwięcej czasu. Zatem na początek należy uruchomić program CodeAnalyst, a następnie utworzyć projekt wybierając profil Time-based profile. Według mnie dobrze jest również zaznaczyć opcje Stop data collection when app exits oraz Profile the duration of the app execution. Dzięki temu CodeAnalyst poczeka z analizą wyników aż badana aplikacja skończy działanie. Po utworzeniu projektu można przystąpić do testów. Zatem po wyciszeniu/wyłączeniu niepotrzebnych aplikacji można wybrać z menu Profile -> Start lub kliknąć zieloną strzałkę.

Po zakończeniu działania aplikacji zostanie wyświetlone podsumowanie, które wygląda mniej więcej tak:
CodeAnalyst - System dataCodeAnalyst - System graph

Obie te zakładki przedstawiają dokładnie to samo, czyli procentowy udział próbek w każdej aplikacji/bibliotece/module, różnica występuje tylko w formie przedstawienia danych. Co w tym podsumowaniu jest interesującego? W tym widoku jeszcze nic, ale CodeAnalyst umożliwia podgląd szczegółów każdego z wymienionych wcześniej bytów, nawet dowolnego procesu wybranego z zakładki Processes. Jednak ponieważ ta notka obejmuje tylko jedną aplikacje, w dodatku tę, która zebrała najwięcej próbek, zatem przejdę teraz do niej. Oto co pokazuje się po dwukrotnym kliknięciu na jej proces:
CodeAnalyst - Testowana aplikacja

W tym widoku widać już nieco więcej. Są tu pokazane funkcje, które zabierały najwięcej czasu. Na samej górze widać jedną, która zabiera aż 40% próbek, jest to funkcja EvaluateConflicts(), która zlicza konflikty dla każdego osobnika w całej populacji. Warto się jej przyjrzeć z bliska:
CodeAnalysy - Podgląd funkcji EvaluateConflicts()

CodeAnalyst, wykorzystując dane zawarte w pliku .pdb, który powinien znajdować się obok pliku wykonywalnego, potrafi wyświetlić i dopasować próbki do odpowiedniego miejsca w kodzie. Można również podejrzeć wykonywany w tym miejscu kod Assemblera, co jest bardzo przydatne (żeby nie powiedzieć kluczowe) przy profilowaniu aplikacji. Co zatem widać na powyższym screenie? Jest tam coś co tak naprawdę powinno znajdować się tylko i wyłącznie w aplikacji kompilowanej w trybie Debug. To sprawdzanie poprawności odwołania się do elementu tablicy w klasie std::vector. Jest to nieco dziwne, ponieważ jest tam używany operator[], a standardowo ta wersja odwołania nie powinna być sprawdzana, w przeciwieństwie do funkcji at().
Okazuje się jednak, że implementacja STL dostarczana z kompilatorem msvc ma zaimplementowane takie sprawdzenie, które można co prawda wyłączyć flagą _SECURE_SCL ustawioną na 0, ale domyślnie ta opcja jest włączona. Więcej informacji można znaleźć tu lub bezpośrednio tutaj.

Poniższa tabela zawiera wyniki pomiarów cykli i czasu z wyłączeniem tego sprawdzania:

Procesor System Kompilator Częstotliwość zegara Liczba cykli Czas Zysk
AMD Turion64 2 GHz MS Windows 7 msvc 25 MHz (QPF) 3191994350 cykli (QPC) 127,68 s 22,37%
Intel Pentium 4 2,66 GHz Linux g++ 2659,98 MHz (cpuinfo) 269220460226 cykli (__rdtsc()) 101,21 s -0.32%

W przypadku msvc widać, że jest już lepiej, a przypadek gcc został praktycznie nietknięty, zatem nie posiada on domyślnie tego typu sprawdzania. Na poniższych screenach widnieją wyniki ponownego próbkowania aplikacji.
CodeAnalysy - Próbki w programie po pierwszej poprawceCodeAnalyst - Funkcja EvaluateConflicts po wprowadzeniu pierwszych poprawek

Jak można zauważyć, ta drobna poprawka pozwoliła kompilatorowi zinline’ować całą funkcję EvaluateConflicts(). Dzięki temu aplikacja wykonuje się szybciej o ok. 22 %. Kod tej wersji znajduje się pod tym linkiem.

Jednak na tym nie koniec poprawek, ponieważ jest jeszcze jedno miejsce, z którym da się coś zrobić. Otóż jeśli się przyjrzeć podsumowaniu całej aplikacji jeszcze raz, można zauważyć, że spędza ona dużo czasu w funkcji insert() drzewa std::_Tree, które jest implementacją zbioru (std::set) w bibliotece standardowej. Klasa ta jest używana w operatorze selekcji w celu wybrania losowych i niepowtarzających się osobników do turnieju. Co za tym idzie, funkcja insert() jest wywoływana minimum raz dla każdego wolnego miejsca w turnieju (w przypadku testowym jest 50 miejsc), aż do wypełnienia całej nowej populacji (tutaj 5000), czyli krótko mówiąc – dość często.

Rozwiązaniem, które przyjąłem w tym miejscu było całkowite pozbycie się klasy std::set na rzecz własnego sposobu wybierania losowych i różnych osobników do turnieju. Wynikiem tego jest taka oto klasa:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
template<uint RANGE>
class RandomSet  // singleton
{
public:
  RandomSet()
  { 
    for(uint i = 0; i < RANGE; ++i)
    { m_aSet[i] = i; }
  }
 
  const uint* GetRandomSet(uint uCount, uint uInnerRange)
  {
    uint uTemp, uRand;
    for(uint i = 0; i < uCount; ++i)
    {
      uRand = rand() % (uInnerRange - i);
      uTemp = m_aSet[i];
      m_aSet[i] = m_aSet[i + uRand];
      m_aSet[i + uRand] = uTemp;
    }
    return m_aSet;
  }
 
private:
  uint m_aSet[RANGE];
};

Klasa ta wykorzystuje tablicę, w której zapisane są kolejno indeksy wszystkich osobników. Przy każdym wywołaniu funkcji GetRandomSet() tablica ta jest ponownie mieszana tak, by na jej początku znalazły się w miarę losowe wartości. Dzięki temu, że wybierane wartości są zamieniane z wartościami z początku tablicy, zbiór pozostaje pełny ale jest on stopniowo mieszany, przy czym największa różnorodność występuje zawsze na początku tablicy. To ostatnie nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, żeby funkcja zwracała za każdym razem różne wartości.

Kolejna tabela zawiera wyniki testów po wprowadzeniu tych zmian:

Procesor System Kompilator Częstotliwość zegara Liczba cykli Czas Zysk
AMD Turion64 2 GHz MS Windows 7 msvc 25 MHz (QPF) 1144922576 cykli (QPC) 45,8 s 64,13 %
Intel Pentium 4 2,66 GHz Linux g++ 2659,98 MHz (cpuinfo) 105596054178 cykli (__rdtsc()) 39,7 s 60,78 %

W przypadku tej poprawki można już zaobserwować znaczny zysk i to na obu platformach (Windows – 64%, Linux – 61 %). Na poniższych obrazkach kolejne zrzuty z CodeAnalyst.
CodeAnalyst - Poprawka GetRandomSet - podsumowanie aplikacjiCodeAnalyst - Poprawka GetRandomSet - funkcja

Widać tutaj, że ilość próbkowanego kodu znacznie zmalała, a proporcje między funkcjami znów się zróżnicowały. Dzięki temu można zobaczyć, że funkcja GetRandomSet() zabiera znacznie mniej próbek niż EvaluateGeneration(). Kod tej wersji można pobrać stąd.

Pozostaje teraz ponownie zapytać, czy można coś tu jeszcze zoptymalizować? Może i można, ale prawdopodobnie zajmie to już trochę więcej czasu niż poprzednie poprawki. Jednym z oczywistych kroków jakie można tutaj wykonać to zastąpienie std::vector zwykłymi tablicami dynamicznymi, ale w tym przypadku zysk jest osiągalny tylko na Linuksie co pokazuje kolejna tabela:

Procesor System Kompilator Częstotliwość zegara Liczba cykli Czas Zysk
AMD Turion64 2 GHz MS Windows 7 msvc 25 MHz (QPF) 1144922576 cykli (QPC) 46,2 s -0.89 %
Intel Pentium 4 2,66 GHz Linux g++ 2659,98 MHz (cpuinfo) 105596054178 cykli (__rdtsc()) 37 s 6,78 %

Kod tego przypadku znajduje się tutaj.

I to właściwie tyle, wnioski? CodeAnalyst jest bardzo dobrym narzędziem do profilowania aplikacji, jest łatwy w obsłudze, a co najważniejsze jest za darmo. Oprócz tego warto zwracać uwagę na implementacje biblioteki standardowej w używanym kompilatorze, ponieważ można się nieco zdziwić, tak jak to miało miejsce w przypadku std::vector w tym przykładzie. Dodatkowo warto czasami poszukać innych rozwiązań dla niektórych problemów, ponieważ wyniki mogą okazać się całkiem zaskakujące.

Na koniec jeszcze taka małą dygresja odnośnie algorytmu ewolucyjnego – operator mutacji powinien testować prawdodpobieństwo dla każdego genu osobnika (czyli koloru węzła), a nie tak jak w tej implementacji, dla całego osobnika :).

Data-Oriented-Design – SceneGraph proof of concept

Jakiś czas temu postanowiłem do swojego silnika dołączyć SceneGraph, którego zadaniem byłaby hierarchizacja modeli (w relacji rodzic-dzieci) występujących na scenie oraz aktualizacja ich macierzy świata. Generalnie taki graf zawiera nieco więcej informacji, takich jak na przykład bryły otaczające wraz z drzewem ósemkowym, na podstawie których można odrzucić modele niebędące w zasięgu kamery, jeszcze przed renderowaniem całej sceny. Jednak aktualnie zależało mi na zaimplementowaniu samej podstawy, czyli macierzy świata, ale w sposób zorientowany na dane, jak ma to miejsce w prezentacji Pitfalls of Object-Oriented Programming.

Hierarchizacja sceny polega na zebraniu wszystkich elementów sceny i połączeniu ich w drzewo, które składa się z korzenia oraz węzłów potomnych. W takim drzewie każdy rodzic oddziałuje bezpośrednio na swoje dziecko, czyli w tym przypadku transformacja, którą przechowuje rodzic ma wpływ na transformację przechowywaną przez dziecko, dla D3DX wygląda to tak:

D3DXMatrixMultiply(&childWorldMatrix, &childLocalMatrix, &parentWorldMatrix);

Istnieje kilka sposobów na powiązanie węzłów SceneGraph z elementami sceny. Najprostszym z nich jest struktura SGNode, której instancję można umieścić w klasie reprezentującej jakiś element sceny. Taka struktura wygląda następująco:

1
2
3
4
5
struct SGNode
{
  SGNode* pSibling, pChild;
  D3DXMATRIX localMatrix, worldMatrix;
};

Ponieważ sceny zwykle nie są statyczne, każdy taki węzeł powinien być aktualizowany co klatkę. Do tego celu powinna służyć odpowiednia funkcja klasy zarządzającej drzewem, której zadaniem będzie przejście rekursywnie po całym drzewie i zaktualizowanie danych. Oto przykład takiej funkcji:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
void updateNodes(SGNode* pRoot)
{
  SGNode* pNode = pRoot->pChild;
 
  while(pNode != null)
  {
   D3DXMatrixMultiply(&pNode->worldMatrix, &pNode->localMatrix, &pRoot->worldMatrix);
   updateNodes(pNode);
   pNode->pSibling;
  }
}
 
// Wywołanie na korzeniu
updateNodes(m_pRoot);

Ten prosty przykład wystarczy by zauważyć problem, który został poruszony w wymienionej prezentacji. Chodzi przede wszystkim o skakanie po pamięci wskaźnikami, które są dość obficie używane w takiej implementacji. Powoduje to cache-missy, zwłaszcza w przypadku, gdy każdy węzeł jest alokowany osobno.

Rozwiązaniem tego, jak można się domyślić, jest umieszczenie tych danych w sposób liniowy, tak jak ma to miejsce w wymienionej prezentacji. Ważne jest również, aby dane były rozdzielone i uszeregowane w kolejności ich późniejszej aktualizacji.

W swoim silniku rozwiązałem to wykorzystując uchwyty, a węzły traktując jak każdy inny zasób, który można tworzyć i niszczyć. Wszystko to znajduje się w jednej klasie, która wygląda następująco:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
class NSceneGraph
{
  struct NSceneGraphNode
  {
   NSize_t  uChild,
      uSibling;
   NSize_t uIndex;      // Indeks do tablic danych
   NSize_t uNext;       // Indeks następnego węzła
  };
 
public:
  NRESULT InitSceneGraph();
 
  void Release();
 
  NRESULT CreateNode(NHSceneGraphNode& hNode);
 
  void ReleaseNode(NHSceneGraphNode hNode);
 
  void ChangeParent(NHSceneGraphNode hNode);
 
  void ChangeParent(NHSceneGraphNode hNode, NHSceneGraphNode hParent);
 
  NMMatrixPP GetLocalMatrix(NHSceneGraphNode hNode);
 
  void SetLocalMatrix(NHSceneGraphNode hNode, NMMatrixPP matrix);
 
  NMMatrixPP GetWorldMatrix(NHSceneGraphNode hNode);
 
  const NMMatrix* GetWorldMatrixPtr(NHSceneGraphNode hNode);
 
  // Funkcja aktualizuje macierze world i inne dane
  void Update();
 
  // Funkcja porządkuje drzewo tak, by przechodzenie wszerz było liniowe i cache-friendly
  NRESULT ApplyChanges();
 
private:
  NRESULT ResizeArrays(NSize_t uSize);
 
  void AddSubtree(NSize_t uNode, NSize_t uNewParent);
 
  void RemoveSubtree(NSize_t uNode);
 
  void SetChildIndex(NSize_t uNode, NSize_t uChild)
  {
   m_aSceneNodes[uNode].uChild = uChild;
  }
 
  NSize_t GetChildIndex(NSize_t uNode)
  {
   return m_aSceneNodes[uNode].uChild;
  }
 
  void SetSiblingIndex(NSize_t uNode, NSize_t uSibling);
 
  NSize_t GetSiblingIndex(NSize_t uNode);
 
  void SetDataIndex(NSize_t uNode, NUint32 uIndex);
 
  NSize_t GetDataIndex(NSize_t uNode);
 
  void SetNextIndex(NSize_t uNode, NSize_t uNext);
 
  NSize_t GetNextIndex(NSize_t uNode);
 
  bool RemoveSubtree(NSize_t uRoot, NSize_t uNode);
 
private:
  NStableDataVector<NSceneGraphNode> m_aSceneNodes;
 
  bool m_bDirty;
  NSize_t m_uArraysSize;
  NAlignedDynamicTable<NMMatrix> m_aLocalMatrices;
  NAlignedDynamicTable<NMMatrix> m_aWorldMatrices;
};

Teraz przydałoby się wyjaśnienie co do tego kodu. Po pierwsze nie ma tutaj wskaźników, ponieważ jednym z założeń silnika jest wykorzystywanie większych obszarów pamięci zamiast pojedynczych alokacji. Z tego wynika założenie o uchwytach, co implikuje wykorzystanie w przedstawionym kodzie indeksów. NStableDataVector reprezentuje kontener, którego kluczowym założeniem jest niezmienność pozycji przechowywanych danych, dzięki czemu uchwyty pozostają ważne przez cały czas działania aplikacji. NAlignedDynamicTable jest natomiast klasą, która odpowiada za tworzenie i obsługę tablicy przechowującej różne dane (w tym przypadku macierze), które wymagają wyrównanego adresu.

Wracając jednak do samego drzewa sceny – ponieważ jego głównym założeniem jest implementacja rozwiązań z wymienionej prezentacji, dane zostały podzielone na kilka odpowiednich tablic, a indeksy do tych tablic zostały dodane do węzła. Wszystkie nowo utworzone węzły są potomkami węzła głównego, a zmiana rodzica jest transakcją, która usuwa podany węzeł i od razu dodaje go jako dziecko nowego rodzica (funkcja ChangeParent()).

Kluczową funkcją tej klasy jest ApplyChanges(), jej zadaniem ułożenie danych w taki sposób, aby zredukować liczbę cache-missów do minimum, wygląda ona tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
NRESULT NSceneGraph::ApplyChanges()
{
  NAssert(m_bDirty != false, "Needless call of this function");
 
  NRESULT result;
  // Temp arrays
  NDataQueue<NSize_t> tempQueue;
  NAlignedDynamicTable<NMMatrix> tempLocalMatrices;
  NAlignedDynamicTable<NMMatrix> tempWorldMatrices;
 
  if(NFAILED(result = tempLocalMatrices.Create(m_aLocalMatrices.GetSize(), MATRIX_ALIGNMENT))
  || NFAILED(result = tempWorldMatrices.Create(m_aWorldMatrices.GetSize(), MATRIX_ALIGNMENT))
  || NFAILED(result = tempQueue.Create(m_uArraysSize / 2, 0)))
  {
   tempLocalMatrices.Release();
   tempWorldMatrices.Release();
   tempQueue.Release();
   return result;
  }
 
  tempLocalMatrices[0] = m_aLocalMatrices[0];
  tempWorldMatrices[0] = m_aWorldMatrices[0];
 
  // Główny algorytm
  NSize_t uRootNode = 0;
  tempQueue.PushElement(GetChildIndex(uRootNode));
 
  SetNextIndex(uRootNode, GetChildIndex(uRootNode));
 
  NSize_t uNext = uRootNode;
  for(NUint32 i = 1; !tempQueue.IsEmpty(); )
  {
   NSize_t uNode = *tempQueue.GetFront();
   tempQueue.PopElement();
 
   for(; uNode != NMAX_SIZE_T; ++i)
   {
     SetNextIndex(uNext, uNode);
 
     tempLocalMatrices[i] = m_aLocalMatrices[GetDataIndex(uNode)];
     tempWorldMatrices[i] = m_aWorldMatrices[GetDataIndex(uNode)];
     SetDataIndex(uNode, i);
 
     if(GetChildIndex(uNode) != NMAX_SIZE_T)
     {
      tempQueue.PushElement(GetChildIndex(uNode));
     }
 
     uNext = GetNextIndex(uNext);
     uNode = GetSiblingIndex(uNode);
   }
  }
  SetNextIndex(uNext, NMAX_SIZE_T);
 
  m_aLocalMatrices.Release();
  m_aWorldMatrices.Release();
  tempQueue.Release();
 
  m_aLocalMatrices = tempLocalMatrices;
  m_aWorldMatrices = tempWorldMatrices;
  m_bDirty = false;
 
  Update();
 
  return NRV_SUCCESS;
}

Powyższa funkcja została wyrwana prosto z pliku źródłowego. Jak widać przechodzi ona całe drzewo wszerz porządkując dane (macierze) oraz aktualizując indeks danych i następnego węzła. Najważniejszym faktem dotyczącym tej funkcji jest to, że powinna być wywołana po wszystkich czynnościach związanych z dodawaniem, usuwaniem lub przenoszeniem węzłów. Dane uporządkowane można później wielokrotnie uaktualniać za pomocą funkcji Update(), która nie będzie posiadać narzutu związanego ze skakaniem po danych (pozostaje tylko skakanie po węzłach, które same w sobie nie są duże).

Funkcja ta wygląda w tym przypadku tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
void NSceneGraph::Update()
{
  NAssert(m_bDirty == false, "Call this function before running updates");
 
  NSize_t uParentNode = 0;
 
  while(uParentNode != NMAX_SIZE_T)
  {
   NSize_t uNode = GetChildIndex(uParentNode);
 
   while(uNode != NMAX_SIZE_T)
   {
     NSize_t uDataIndex = GetDataIndex(uNode);
     // Macierze globalne
     m_aWorldMatrices[uDataIndex] = NMMatrixMul(m_aLocalMatrices[GetDataIndex(uNode)], m_aWorldMatrices[GetDataIndex(uParentNode)]);
 
     uNode = GetSiblingIndex(uNode);
   }
 
   uParentNode = GetNextIndex(uParentNode);
  }
}

Cały algorytm przechodzenia po tym drzewie polega na aktualizacji każdego dziecka dla bieżącego rodzica. Dzięki informacji o następnym węźle przechodzenie po drzewie odbywa się poziom po poziomie.

Jak widać cały problem podejścia zorientowanego na dane udało się umieścić w jednej klasie, co więcej funkcja porządkująca dane nie wymaga częstego wywoływania, ponieważ najprawdopodobniej będzie to miało miejsce w przypadku ładowania/usuwania sceny. Narzut związany z korzystaniem z uchwytów i indeksacją również można zredukować przed dodanie funkcji zwracających wskaźnik na żądane dane, które po każdym wywołaniu ApplyChanges() należy zaktualizować.

NIne3 – założenia i struktura silnika

Witam ponownie. Tym razem napiszę nieco o założeniach i strukturze mojego silnika, którym ma docelowo być NIne3. Numerek ‘3’ świadczy o tym, że jest to już trzecia iteracja, zatem jest to pewna zmiana w stosunku do wcześniejszych postów. Kod został przepisany na nowo, zmieniły się również założenia, ale część z nich oraz różne fragmenty kodu zostały wykorzystane ponownie. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z aktualnego stanu kodu i myślę, że ta iteracja będzie jedną z tych dłuższych i dotrwa do czegoś większego :).

Założenia

Podstawowe założenia to:

 • brak wyjątków
 • brak STL (strumienie, kontenery, std::string)
 • brak funkcji wirtualnych (przynajmniej na niskim poziomie)
 • obiektowość
 • modułowość
 • całkowite ukrycie wykorzystywanego API graficznego
 • oddzielenie klas implementacyjnych od interfejsu programistycznego
 • minimalizacja alokacji pamięci
 • bezpieczny kod

Dlaczego takie założenia? Otóż, po pierwsze, wyjątki, mimo że jest to bardzo wygodny feature języka C++, są dość kosztowne, ponieważ wymagają dużo pracy włożonej w napisanie kodu, który zwolni wszystkie zasoby i sam przy tym nie wygeneruje błędów. Z drugiej strony różne kompilatory różnie implementują obsługę wyjątków, więc nie jest do końca pewne czy nie pojawi się dodatkowy narzut związany z obsługą powrotu z funkcji wewnątrz bloku try/catch.

Natomiast STL mimo, że jest biblioteką napisaną w najwydajniejszy możliwy sposób (a przynajmniej powinna być) i jednocześnie jest dość elastyczna, jest dość obszerna i na start dorzuca niecałe pół megabajta danych do pliku .exe, z czego z większości i tak się nie korzysta bezpośrednio. Ostatecznie nie spełnia ona również podstawowego założenia jaką jest brak obsługi wyjątków, którą można co prawda wyłączyć, ale nie jest to łatwe. Dlatego strumienie zostały u mnie zastąpione starą, dobrą funkcją printf, kontener std::vector własną implementacją uwzględniającą jeden z punktów o minimalnej ilości alokacji, a z std::string zrezygnowałem całkowicie, ponieważ nie jest ona konieczna, a poza tym dodatkowo nie spełniają kilku z wymienionych punktów.

Brak funkcji wirtualnych na niskim poziomie wziął się z oczywistego narzutu w postaci vtable, zatem wykorzystywany interfejs został napisany z użyciem PIMPL, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja i inline’owanie funkcji (na poziomie konsolidacji). Nie wykluczam natomiast użycia ich w przyszłości na wyższym poziomie kodu, ale póki co staram się je omijać.

Obiektowość wiąże się przede wszystkim z enkapsulacją kodu, co pozwala oddzielić kod obsługi tekstur od kodu obsługi okna, efektów etc. w sposób wyraźny. Dzięki temu kod jest przejrzysty i łatwy w modyfikowaniu. Ten punkt powiązany jest bezpośrednio z punktem następnym czyli modułowością. Chciałbym, żeby kod był łatwo rozszerzalny i umożliwiał wymianę różnych klas oraz ich dodawanie, bez modyfikowania pozostałych. Pokażę to niżej na przykładzie hierarchii modułów.

W tej iteracji postanowiłem również ukryć całkowicie wykorzystywane API graficzne, którym póki co nadal jest Direct3D 9. API jest ukryte nie tylko na zewnątrz biblioteki, ale również wewnątrz dla modułów wyższego rzędu, które nie korzystają bezpośrednio z klas implementacyjnych, ale z interfejsu użytkownika, co zapewnia niezależność.

Docelowy użytkownik biblioteki nie widzi bezpośrednio klas implementacyjnych tylko klasy interfejsowe napisane przy użyciu PIMPL, które są uporządkowane w odpowiedniej hierarchii, którą pokażę nieco niżej. Daje to swobodę działania wewnątrz silnika i uporządkowanie na zewnątrz, jest również mniej błędogenne.

Ostatnie dwa punkty są niejako powiązane, ponieważ zakładam uruchamianie silnika na maszynach z ograniczoną ilością pamięci i możliwość wystąpienia błędu alokacji pamięci, więc obsługa takich błędów jest wymagana. Natomiast w celu minimalizacji tego typu błędów postanowiłem zmniejszyć ilość alokacji do minimum stosując kilka własnych klas do tego celu (bez menadżera pamięci póki co). Dodatkowo zakładam, że wszelkie możliwe błędy wystąpią w przypadku inicjalizacji i ładowania zasobów, więc każdy możliwy błąd zostaje przekazany do użytkownika biblioteki i zapisany w logu. Natomiast w czasie działania aplikacji błędy nie powinny wystąpić  albo będą występować bardzo rzadko, w tym przypadku ich sprawdzenie, o ile to możliwe, będzie występować w jednym ustalonym miejscu.

Hierarchia interfejsów

Jak już wspomniałem wcześniej klasy implementacyjne są oddzielone od użytkownika warstwą interfejsu, który ma za zadanie utworzyć odpowiednią hierarchię po to, aby klasy specjalizowane, zależne od ogólnych, nie mogły być pobrane i użyte przed zainicjalizowaniem tamtych. Dodatkowo daje to możliwość zmian wewnątrz silnika, bez zmiany samego interfejsu. Sama hierarchia wygląda następująco:

 • ICore:
  • IWindowManager:
   • INInput
  • ITimer
  • IRenderer:
   • IMeshManager
   • ITextureManager
   • IEffectManager:
    • IEffect
   • IModelLoader:
    • IModel:
     • IMaterial
   • IMeshLoaderX
   • IMeshLoaderHeightmap

Jak widać podział jest dość wyraźny. Wyszczególniłem całkowicie niezależne od siebie moduły: Timer, WindowManager i Renderer. Każdą z nich można inicjalizować osobno lub zrobić to za pomocą klasy Core, która zainicjalizuje wszystkie moduły i udostępni kilka podstawowych funkcji takich jak: Update(), Present(), ChangeDisplayMode(), które na nich operują.

Największym modułem jest Renderer, który również został wyraźnie podzielony na kilka podmodułów. Podstawowymi są tak naprawdę MeshManager, TextureManager oraz EffectManager (shadery) i to te klasy są odpowiedzialne za obsługę podstawowych zasobów niezbędnych do wyrenderowania czegokolwiek: siatek, tekstur oraz shaderów. Drugą grupą podmodułów są te odpowiedzialne za ładowanie wymienionych zasobów z plików w różnych formatach – aktualnie obsługuję tylko dwa – pliki .x oraz heightmapy. Ostatnią grupą są podmoduły zarządzające, których przedstawicielem jest ModelManager. Jego zadaniem jest zebranie zasobów w jednym miejscu i dodanie im odpowiedniej funkcjonalności tak, aby było mniej roboty przy renderowaniu.

Hierarchia modułów

Sercem silnika jest hierarchia modułów, która składa się z klas bibliotecznych, struktur oraz klas silnika:

 • Klasy biblioteczne:
  • NMath:
   • NMVector
   • NMMatrix
   • NMQuaternion
  • NAssert
  • NLogger
  • NDynamicTable
  • NDataVector
  • NStableDataVector
  • Inne (mniejsze klasy implementujące różną funkcjonalność)
 • Struktury
 • Engine:
  • Core
  • WindowManager:
   • Input
  • Timer
  • Renderer:
   • SubRenderer (Direct3D_9)
    • BuiltInLoader
     • MeshLoaderX
    • EffectManager
    • MeshManager
    • TextureManager
   • BuiltInLoaders
    • MeshLoaderHeightmap
   • ModelManager

W klasach bibliotecznych można znaleźć definicje typów podstawowych, bibliotekę matematyczną, kontenery oraz klasy pomocne w debugowaniu (logger i asercja). Biblioteka matematyczna jest napisana z myślą o wykorzystaniu funkcji intrinsic procesora (SSE) i jej wygląd bazuje w bardzo dużej mierze na XNAMath. Aktualnie obsługiwane są tylko wektory i macierze, ale nie wszystkie operacje zostały zaimplementowane, są tylko te aktualnie potrzebne. Między kontenerami można wyróżnić opakowaną w klasę zwykła tablicę dynamiczną (NDynamicTable), odpowiednik std::vector (NDataVector) oraz ten sam kontener, ale zachowujący wewnętrzne ułożenie danych (NStableDataVector – pomocne przy korzystaniu z uchwytów).

Hierarchia silnika różni się to trochę od hierarchii interfejsów, którą implementuje. Przede wszystkim wyróżnia się tutaj grupa SubRenderer. Jej celem jest zebranie wszystkich klas zależnych od API graficznego w jednym miejscu. Dzięki temu możliwa jest łatwa wymiana tego API przy zachowaniu funkcjonalności silnika. Wszystkie klasy, które znajdują się poza tą grupą korzystają albo z klasy pośredniej SubRenderer, albo z interfejsów użytkownika. Zmiana API będzie możliwa tylko statycznie, za pomocą odpowiedniej dyrektywy preprocesora. Klasy znajdujące się w tej grupie odpowiedzialne są za zarządzanie podstawowymi zasobami oraz samym urządzeniem i nie robią nic poza podstawowymi operacjami.

Wszystkie zasoby są udostępniane za pomocą uchwytów, dzięki którym można łatwo manipulować zasobami wewnątrz silnika bez obawy, że coś zostanie zgubione na zewnątrz. Niektóre z nich udostępniają dodatkowy interfejs (Effect, Model), który umożliwia bardziej szczegółową manipulację danym zasobem, ale klasy wewnętrzne Renderera manipulują wyłącznie uchwytami.

Oprócz tego istnieje cały zestaw pomocnych struktur, w tym właśnie szablon uchwytów, które bazują na odpowiednich akcesorach. Dzięki temu wszystko pozostaje hermetycznie zamknięte wewnątrz silnika.

Co dalej?

Aktualnie zakończyłem restrukturyzację hierarchii modułów do postaci takiej jaką przedstawiłem. Kolejnym moim celem jest dodanie SceneGraph, który będzie zarządzał drzewem modeli oraz przechowywał ich macierze świata i je aktualizował. Chcę przy tym wykorzystać poprawkę z tej prezentacji , czyli zawrzeć całe drzewo macierzy w jednej tablicy, która będzie cache-friendly.
Oprócz tego w związku z wydzieleniem SubRenderera chciałbym dodać drugi, oparty o OpenGL, ale to już będzie większy orzech do zgryzienia. Muszę przyznać, że sam jestem ciekaw wyniku :).

Optymalizacje

Kod który piszemy nigdy nie jest idealny, zawsze można coś poprawić, przyspieszyć. Dowiedziałem się również, że czasami jednak warto zostawiać kod taki jak jest, np. pętle for:
for(int i = 0; i < cos; i++)
ponieważ kompilator potrafi to zoptymalizować sam, a wszelkie próby działań na własną rękę mogą tylko zaciemnić mu kod. Postanowiłem poszukać co podoba się kompilatorowi msvc i natrafiłem na dość ciekawą stronę: link. Nie jest to może dokładnie to czego szukałem, ale jest to coś, co może się bardzo przydać. Postaram się zagłębić w tę lekturę w chwili wolnego czasu.

SSE i SSE 2 w Visual 2008

Przeglądając opcje projektu w Visual C++ 2008 Express Edition natrafiłem na opcję, która umożliwia kompilatorowi użycie dodatkowych instrukcji procesora z zestawów SSE i SSE2. Niestety nie wiem, które co i jak kompilator może zoptymalizować, ale myślę, że warto ustawić tę opcję na minimum SSE. A nuż coś pomoże. Aby uaktywnić tę opcję należy wejść do opcji projektu -> C++ -> Code Generation -> Enable Enhanced Instruction Set.

Próba uruchomienia programu zoptymalizowanego pod instrukcje wyższego zestawu po prostu się nie powiedzie, ale w dzisiejszych czasach kiedy dostępny jest zestaw instrukcji SSE3, można sobie pozwolić na minimum SSE.